Media Komunikasi dan Informasi

DOI: https://doi.org/10.33964/jp.v20i1

Published: 2016-05-30

|Abstract views: 4057 | Untitled Download: 11651 |
https://doi.org/10.33964/jp.v20i1.11
|Abstract views: 8095 | Untitled Download: 15121 |
https://doi.org/10.33964/jp.v20i1.4
|Abstract views: 6854 | Untitled Download: 7442 |
https://doi.org/10.33964/jp.v20i1.6
|Abstract views: 5779 | Untitled Download: 13659 |
https://doi.org/10.33964/jp.v20i1.10
|Abstract views: 7744 | Untitled Download: 8831 |
https://doi.org/10.33964/jp.v20i1.12

Karakteristik Sensori Nasi dari Beberapa Varietas Padi Aromatik Lokal Indonesia

C. Hanny Wijaya, Hafida Kusumaningrum, Bram Kusbiantoro, Dody D. Handoko

63-80

|Abstract views: 2057 |
https://doi.org/10.33964/jp.v20i1.13
|Abstract views: 883 | Untitled Download: 3926 |
https://doi.org/10.33964/jp.v20i1.24
|Abstract views: 11561 | Untitled Download: 4830 |
https://doi.org/10.33964/jp.v20i1.25