Media Komunikasi dan Informasi

DOI: https://doi.org/10.33964/jp.v20i1

Published: 2016-05-30

|Abstract views: 3094 | Untitled Download: 10813 |
https://doi.org/10.33964/jp.v20i1.11
|Abstract views: 7049 | Untitled Download: 13368 |
https://doi.org/10.33964/jp.v20i1.4
|Abstract views: 6074 | Untitled Download: 6742 |
https://doi.org/10.33964/jp.v20i1.6
|Abstract views: 5024 | Untitled Download: 12502 |
https://doi.org/10.33964/jp.v20i1.10
|Abstract views: 6638 | Untitled Download: 8068 |
https://doi.org/10.33964/jp.v20i1.12

Karakteristik Sensori Nasi dari Beberapa Varietas Padi Aromatik Lokal Indonesia

C. Hanny Wijaya, Hafida Kusumaningrum, Bram Kusbiantoro, Dody D. Handoko

63-80

|Abstract views: 1908 |
https://doi.org/10.33964/jp.v20i1.13
|Abstract views: 733 | Untitled Download: 3776 |
https://doi.org/10.33964/jp.v20i1.24
|Abstract views: 9491 | Untitled Download: 4287 |
https://doi.org/10.33964/jp.v20i1.25