Media Komunikasi dan Informasi

DOI: https://doi.org/10.33964/jp.v20i1

Published: 2016-05-30

|Abstract views: 4054 | Untitled Download: 11649 |
https://doi.org/10.33964/jp.v20i1.11
|Abstract views: 8092 | Untitled Download: 15112 |
https://doi.org/10.33964/jp.v20i1.4
|Abstract views: 6851 | Untitled Download: 7440 |
https://doi.org/10.33964/jp.v20i1.6
|Abstract views: 5777 | Untitled Download: 13649 |
https://doi.org/10.33964/jp.v20i1.10
|Abstract views: 7742 | Untitled Download: 8830 |
https://doi.org/10.33964/jp.v20i1.12

Karakteristik Sensori Nasi dari Beberapa Varietas Padi Aromatik Lokal Indonesia

C. Hanny Wijaya, Hafida Kusumaningrum, Bram Kusbiantoro, Dody D. Handoko

63-80

|Abstract views: 2056 |
https://doi.org/10.33964/jp.v20i1.13
|Abstract views: 882 | Untitled Download: 3925 |
https://doi.org/10.33964/jp.v20i1.24
|Abstract views: 11559 | Untitled Download: 4825 |
https://doi.org/10.33964/jp.v20i1.25